Faculty

V N Sastry
V Ravi
B M Mehtre
MVNK Prasad
N P Dhavale
Radha Vedala
Rajarshi Pal
N V Narendra Kumar
Syam Kumar
Abhishek Thakur
Mridula Verma
Susmita Mandal
dipanjan
Subhrendu